Videosänd partidebatt: Global utveckling – på vems villkor?

Länk till sändningen: http://www.abfplay.se/videos/global-utveckling-pa-vems-villkor

abfplay_global_utv

Partidebatt på Inspiration Världen, 6 september 2014

De internationella frågorna tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Dagens globaliserade värld gör dem dock mer angelägna än någonsin. Inspiration Världen ställer politikerna inför frågor som:

  • Frihandel och rättvis handel – går de att förena?
  • Internationell klimaträttvisa – hur möter vi klimatutmaningarna?
  • AP-fonderna– hur styr vi mot hållbara och rättvisa investeringar?
  • Mänskliga rättigheter och flyktingskap – vilket är vårt ansvar?

Medverkande:
Sofia Arkelsten, Moderaterna, Riksdagsledamot
Bodil Ceballos, Miljöpartiet, Riksdagsledamot
Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot
Kenneth Hermele, Feministiskt Initiativ, Ekonomipolitisk talesperson,
Jens Holm, Vänsterpartiet, Riksdagsledamot
Kerstin Lundgren, Centerpartiet, Riksdagsledamot
Fredrik Malm, Folkpartiet, Riksdagsledamot
Désirée Pethrus, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot

Samtalsledare: Åsa Thomasson

Publicerat i Inspiration Världen, Stockholm. Nyckelord: , , , , , , .

Kommentera