Valkompassen – miljö och rättvisa

Valkompassen hjälper dig att reda på var riksdagspartierna står i miljö och rättvisefrågor – och se vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Bakgrund till frågorna i valkompassen – läs mer om frågorna

Partiernas hela svar till de 17 frågor som ställs i valkompassen:

Valkompassen – miljö & rättvisa, riksdagspartiernas svar till 17 frågor (pdf)
Valkompassen – miljö & rättvisa, F!s svar till 17 frågor (pdf)

Valkompassen hjälper dig att reda på var riksdagspartierna står i miljö och rättvisefrågor – och se vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

Valkompassen hjälper dig att reda på var riksdagspartierna står i miljö och rättvisefrågor – och se vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

Frågorna ställdes till riksdagspartierna mellan december 2013 och februari 2014, som en del av en större enkät om miljö och rättvisefrågor. Sverigedemokraterna svarade inte på enkäten. Enkäten skickades även till de 5 partier som fick flest röster i riksdagsvalet 2010 utöver riksdagspartierna. Av dessa har Feministiskt initiativ svarat på enkäten. Partierna uppmuntrades att svara ja eller nej utifrån vad som bäst speglar partiets åsikt. Det fanns även möjlighet att motivera eller kommentera svaret i en särskild kolumn.