Valkompassen hjälper dig att reda på var partierna står i miljö och rättvisefrågor – och vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

Bakgrund till frågorna i Valkompassen

I Valkompassen presenteras 17 miljö- och rättvisefrågor. Här beskrivs bakgrunden till frågorna: Ska biståndsbudgeten användas till flyktingmottagning? Biståndsbudgeten ska användas för att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom. Andelen av budgeten som används i Sverige istället för i länder i Syd och Öst har dock ökat och uppskattades till 13% 2013. Det urholkar […]

Valkompassen hjälper dig att reda på var partierna står i miljö och rättvisefrågor – och vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

Valkompassen – miljö och rättvisa. Partiernas svar.

Valkompassen hjälper dig att reda på var riksdagspartierna står i miljö och rättvisefrågor – och att se vilka partier som ligger närmast dina värderingar. Läs partiernas svar till de 17 frågor som ställs i valkompassen – ladda ner pdf: Valkompassen – miljö & rättvisa, partiernas svar till 17 frågor (pdf) Valkompassen – miljö & rättvisa, […]