Tax Have Free City

Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk

”Skatteparadisfria kommuner bildar internationellt nätverk”. Den nyheten spreds i ett pressmeddelande från Malmö stad igår. Och i flera andra länder, på flera andra språk. Så kan det gå när aktiva medborgare och lokalpolitiker i sex länder samarbetar: http://taxhavenfree.org/ Pressmeddelande från Malmö stad, 2014-03-13: Lokalpolitiker i Sverige, Norge, Finland, Frankrike, Spanien och Storbritannien tar nu initiativ […]