10387886_673266926043994_81957104_n

Partidebatt 6 september: Global utveckling – på vems villkor?

Partidebatt under Inspiration Världen 2014 Global utveckling – på vems villkor? Lördag 6 september 15:00 – 16:30 ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm De internationella frågorna tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Dagens globaliserade värld gör dem dock mer angelägna än någonsin. Inspiration Världen ställer politikerna inför frågor som: • Frihandel och rättvis handel – […]

Valkompassen hjälper dig att reda på var partierna står i miljö och rättvisefrågor – och vilka partier som ligger närmast dina värderingar.

Bakgrund till frågorna i Valkompassen

I Valkompassen presenteras 17 miljö- och rättvisefrågor. Här beskrivs bakgrunden till frågorna: Ska biståndsbudgeten användas till flyktingmottagning? Biståndsbudgeten ska användas för att förbättra levnadsvillkoren för människor som lever i fattigdom. Andelen av budgeten som används i Sverige istället för i länder i Syd och Öst har dock ökat och uppskattades till 13% 2013. Det urholkar […]

10329902_10151956324680904_1205124583694654257_o

Frihandel för vem? 12 maj, Kursgården Lindsberg

Turnén Välj Rättvisa Nu kommer till Kursgården Lindsberg i Falun! 12 maj, 19:00 på Kursgården Lindsberg utanför Falun Under 2014 genomförs två viktiga val. EU-­valet 25 maj och det svenska valet 14 september. Just nu pågår en turné från nord och från syd genom Sverige för att sätta viktiga frågor som rättvisa, klimatomställning, handelspolitik och […]