abfplay_global_utv

Videosänd partidebatt: Global utveckling – på vems villkor?

Länk till sändningen: http://www.abfplay.se/videos/global-utveckling-pa-vems-villkor Partidebatt på Inspiration Världen, 6 september 2014 De internationella frågorna tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Dagens globaliserade värld gör dem dock mer angelägna än någonsin. Inspiration Världen ställer politikerna inför frågor som: Frihandel och rättvis handel – går de att förena? Internationell klimaträttvisa – hur möter vi klimatutmaningarna? AP-fonderna– […]

10329902_10151956324680904_1205124583694654257_o

Frihandel för vem? 12 maj, Kursgården Lindsberg

Turnén Välj Rättvisa Nu kommer till Kursgården Lindsberg i Falun! 12 maj, 19:00 på Kursgården Lindsberg utanför Falun Under 2014 genomförs två viktiga val. EU-­valet 25 maj och det svenska valet 14 september. Just nu pågår en turné från nord och från syd genom Sverige för att sätta viktiga frågor som rättvisa, klimatomställning, handelspolitik och […]