Stockholm

Videosänd partidebatt: Global utveckling – på vems villkor?

Länk till sändningen: http://www.abfplay.se/videos/global-utveckling-pa-vems-villkor

abfplay_global_utv

Partidebatt på Inspiration Världen, 6 september 2014

De internationella frågorna tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Dagens globaliserade värld gör dem dock mer angelägna än någonsin. Inspiration Världen ställer politikerna inför frågor som:

 • Frihandel och rättvis handel – går de att förena?
 • Internationell klimaträttvisa – hur möter vi klimatutmaningarna?
 • AP-fonderna– hur styr vi mot hållbara och rättvisa investeringar?
 • Mänskliga rättigheter och flyktingskap – vilket är vårt ansvar?

Medverkande:
Sofia Arkelsten, Moderaterna, Riksdagsledamot
Bodil Ceballos, Miljöpartiet, Riksdagsledamot
Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot
Kenneth Hermele, Feministiskt Initiativ, Ekonomipolitisk talesperson,
Jens Holm, Vänsterpartiet, Riksdagsledamot
Kerstin Lundgren, Centerpartiet, Riksdagsledamot
Fredrik Malm, Folkpartiet, Riksdagsledamot
Désirée Pethrus, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot

Samtalsledare: Åsa Thomasson

Publicerat i Inspiration Världen, Stockholm. Nyckelord: , , , , , , .

Programmet för Inspiration Världen 2014

Programmet för Inspiration Världen 2014 är här!

Ladda ner programmet som pdf →

Facebook-evenemang →

Lördag 6 september, 10:00 – 16:30, ABF-huset i Stockholm

Inspiration_Varlden_Program2014_front

Kom och möt aktivister från hela världen! Passa på att samtala och nätverka med andra engagerade eller nyfikna – i en heldag med seminarier och workshops.

Översikt för programmet med tid & plats:

Inspiration_Varlden_Program2014_oversikt

Med start som Inspiration Latinamerika 2009, och breddning till Inspiration Världen valåret 2010, har det varit en succé som samlat många hundratal besökare. Så även i år anordnas Inspiration Världen på ABF huset, Sveavägen, i Stockholm. Temat är detsamma som förra året – Folk i rörelse för Jorden, Vattnet, Maten, Global rättvisa och Fred. Detta för att lyfta fram den kamp och de motstånd och förslag som uppstått ur bland annat den ekonomiska krisen, kriget och förtrycket i Mellanöstern, gruvutvinningen och skövlingen i Latinamerika. Det är hög tid att vi handlar och deltar för att förändra den ohållbara situation!

Precis som valåret 2010 har vi bjudit in riksdagspartierna till debatt om Global utveckling – på vems villkor. Kom och möt aktivister från hela världen för att inspireras! Passa på att samtala och nätverka med andra engagerade eller nyfikna. Vår förhoppning är att alla deltagare går ifrån dagen med ny inspiration och nya krafter för att kämpa vidare.

Vi som arrangerar Inspiration Världen är ett 30-tal organisationer och folkhögskolor. Läs mer om Inspiration Världen →

Publicerat i Global Rättvisa Nu, Inspiration Världen, Stockholm, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , , .

Partidebatt 6 september: Global utveckling – på vems villkor?

Partidebatt under Inspiration Världen 2014

Global utveckling – på vems villkor?

Lördag 6 september 15:00 – 16:30

ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm

De internationella frågorna tenderar att komma i skymundan i valrörelsen. Dagens globaliserade värld gör dem dock mer angelägna än någonsin. Inspiration Världen ställer politikerna inför frågor som:

• Frihandel och rättvis handel – går de att förena?
• Internationell klimaträttvisa – hur möter vi klimatutmaningarna?
• AP-fonderna– hur styr vi mot hållbara och rättvisa investeringar?
• Mänskliga rättigheter och flyktingskap – vilket är vårt ansvar?

Medverkande

 • Sofia Arkelsten, Moderaterna, Riksdagsledamot
 • Bodil Ceballos, Miljöpartiet, Riksdagsledamot
 • Kenneth G. Forslund, Socialdemokraterna, Riksdagsledamot
 • Kenneth Hermele, Feministiskt Initiativ, Ekonomipolitisk talesperson
 • Jens Holm, Vänsterpartiet, Riksdagsledamot
 • Kerstin Lundgren, Centerpartiet, Riksdagsledamot
 • Fredrik Malm, Folkpartiet, Riksdagsledamot
 • Désirée Pethrus, Kristdemokraterna, Riksdagsledamot

Samtalsledare: Åsa Thomasson

Facebook-event: https://www.facebook.com/events/1577830265777971/

Inspiration Världen har program hela dagen, från kl 10 – 16.30.
Se http://www.inspirationvarlden.se

Inspiration Världen – Global Rättvisa Nu!
Folk i rörelse – för jorden, vattnet, maten, global rättvisa och fred

Arrangeras årligen av ett 40-tal organisationer med seminarier, utställningar, interaktiva möten, filmvisningar, debatter, med mera.

Publicerat i Global Rättvisa Nu, Inspiration Världen, Stockholm, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , , , , , , , .

Avslutande demonstrationer på Välj Rättvisa Nu-turnén

demo

Söndagen såg två demonstrationer genom Stockholms innerstad. Den första mot den så kallade gruvboomen; mineralprospektering och -exploatering i främst norra Sverige, Gállok utanför Jokkmokk det kändaste stället, men även i Ojnare på Gotland och i Gränna mellan Lin- och Jönköping. Det var Fältbiologerna – som var aktivast och ihärdigast i motståndet mot gruvbolaget Nordkalk på Gotland för två somrar sedan; jag minns när Mark- och miljööverdomstolens beslut att ge Nordkalk tillstånd till kalkbrott i Ojnareskogen spred sig som en löpeld i Almedalen den 6 Juli 2012 och hur Fältbiologerna färgade ansiktena röda i ilska över gruvnäringens hänsynslöshet – och Urbergsgruppen som bjudit in Sveriges samer och samlade miljörörelse:

”Fältbiologerna bjuder nu in till en stor demonstration i Stockholm
som riktar sig mot regeringens mineralstrategi och den gruvboom
regeringen förespråkar. Vi vill ha en hållbar framtid med fast mark
och rent vatten där vi värnar om natur och miljö, ser till kommande
generationers möjligheter att leva, och verkar för hållbara näringar
och ursprungsfolks rättigheter.”

Vid pass klockan tio samlas vi på ”Plattan”. Sakta men säkert fylls Sergels torg av söndagsklädda i såväl traditionell same- som folkgilledräkt. Det tycks bli en beaktansvärd demo. Men det visar sig snart att det är Folkdansens dag och att gruvsamlingen sammanfallit med gillenas. Trots det frågar Torbjörn Vennström, Klimataktion och Global Rättvisa Nu, om de vill ta en svängom ned till Norra bantorget. Dessvärre blir det nobben.

Men det dansas ändå: Den färgglada och högljudda demonstrationen väcker mycket uppseende på vägen. Runt 400 tågar förbi söndagsflanörer, turister och shoppare. Där är Samba, spelmän från Mapuchefolket, ett mobilt ljudsystem; där är klimataktivister, renhornsförsedda samer, nyfikna anslutare; där är barnvagnar, cyklar, till och med en dam med rullator. Många bär banderoller och plakat. Det vanligaste lyder: ”Gruvboom – dödsdom!” Det roligaste: ”Varför jobba och dö när en kan bo i skogen och slåss mot staten?”

Väl på Norra ban har arrangörerna lyckats samla tunga talare för sin sak. Journalisten, debattören och författaren Åsa Moberg läser ett stycke ur sin nya bok ”Ett extremt dyrt och livsfarligt sätt att värma vatten”, om kärnkraftsindustrin och hur den är kopplad till gruvnäringen. Dito och Dalademokratens chefredaktör Göran Greider läser upp ett cyniskt brev till staten: ”Om du vill göra säkra, billiga, profitabla gruvinvesteringar, utan någon som helst statlig insyn eller kontroll, så välkommen till Sverige!” Även Sametingets häftiga ordförande Stefan Mikaelsson (han är uttalat queer) är på plats i rosa huvudbonad och talar om att den svenska koloniseringen och annekteringen inte är över på långa vägar, utan att den snarare ökat i sin verkan under senare år då allt mindre hänsyn tas till Sápmis naturreservat, samernas levnadssätt och renarnas betesmark. Gruvmotståndet har för övrigt enat Sametinget som aldrig förr.

Två timmar senare är det så dags igen. Återigen ekar tunga trummor över Norra bangården – i angränsande Folkets hus har IF Metall årsstämma och mången delegat kommer också ut, tittar och lyssnar med kaffemuggen i handen – när Välj Rättvisa Nu avslutar den nära månadslånga turnén. Hela 29 platser hann besökas i Svea Rike, en siffra som saknar motsvarighet inom miljörörelsen, med undantag för antikärnkraftskampanjen på 1980-talet, och trots det knappt ett ord i rikspressen om detta imposanta företag.

Tyvärr har många hunnit avvika från föregående demonstration så det är blott en hundrahövdad skara som drar sig bort mot Humlegården. Det dansas samba igen: Rriot Samba (bara kvinnor) leder tåget framåt. Lejonparten utgörs av de idoga, driftiga Färnebo folkhögskoleelever och Framtidsjordsvolontärer som var med under under hela turnén och gjorde många evenemang och besök ens möjliga. Med tanke på deras unga ålder så finns det hopp. Däremot är det illavarslande att endast två av dem är av manligt kön. Som vanligt är det kvinnan som håller fanan högst, som i Delacroix’ kända målning Frihetsgudinnan på barrikaden.

Text: Rikard Rehnbergh

Foto: Lars Forsgren

Publicerat i Global Rättvisa Nu, I media, Stockholm, Turnén, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , .

Miljökompass inför valrörelsen

Under Välj Rättvisa Nu-turnén ägde två partiutfrågningar rum i Göteborg respektive Stockholm. Rikard Rehnbergh var på båda platserna och rapporterar därifrån. Artikeln ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 21, 23 maj 2014.
Mest slående var hur alliansens representanter anpassade svaren efter publiken. Ibland i strid med moderpartiets svar i Valkompassen som nätverket Global Rättvisa Nu (GRN) sammanställt inför kampanjturnén. Populistiskt kan tyckas.

IMG_6666

Debatt i Stockholm 17 maj 2014. Foto: Josefine Höijer

SD medverkade inte i någondera stad, vilket berodde lika mycket på arrangörernas ovilja som SD:s ointresse att delta i allmänna debatter och deras okunskap (jag minns dem under Miljöaktuellts partiutfrågning rörande klimatet i Almedalen för ett par år sedan och det blev en mycket pinsam tillställning för dess representant). SD ville inte heller medverka i Valkompassen, som låg till grund för själva utfrågningen.

I Göteborg bjöd Omställning Göteborg, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningens klimatgrupp in politiker, som sitter i kommunfullmäktige och/eller EU-parlamentet, från sju partier till Naturhistoriska museet.

Åtta politiker var på plats, två från MP, men tre var talet för dagen. Samhället brottas med tre stora kriser, som trots att de är tätt sammanlänkade med varandra oftast söker lösas var och en för sig med dåliga resultat: ekologisk (miljö och klimat), energimässig (peak oil och minskad tillgång på energi) och ekonomisk kris (finanskriser, skuldkriser och deflation).

Utifrån det ställdes frågor inom tre teman: klimat, resiliens (samhällets stresstålighet) och samarbete med ideell sektor och lokal omställningsrörelse.

De runt 50 i publiken delade ut blott tre applåder under de två timmarna: alla tre gick till V, som hävdar att det hör ihop: samhällssegregation, klimatkris och nyliberalism.

– Det som kändes mest stärkande var att applåderna kom när jag kritiserade kapitalismen, klassamhället och den borgerliga politiken, sade partirepresentanten Jöran Fagerlund (V) efteråt.

Många regionsspecifika frågor behandlades, som Göteborgs klimatmål, om de ska baseras eller inte på ett genomsnitt; de 212 åtgärderna i stadens miljöprogram, om att belysa och beräkna hushållens olika miljöbelastning efter inkomst; och den hett debatterade trängselskatten. V har avsatt pengar i riksdagsbudgeten för nolltaxa i kollektivtrafiken i två län.

Andra mer nationella frågeställningar var feminism, att välutbildade män har betydligt större möjligheter att höja sina löner genom ökad pendling än traditionellt kvinnodominerade yrken; och gentrifiering, att det kan finnas ett jämställdhetsproblem med regionförstoringen.

Det var först på slutet när Cecilia Magnusson (M) hävdade att de svenska nedsläppen minskar (som mest beror på att de ”flyttat” utomlands i form av utrikesresor och utlandsproduktion i globala Syd) som det hettade till något. Och då från publikens sida. En tämligen slät debatt.

I Skärholmen utanför Stockholm var det något fler åhörare men färre deltagare. Sju nuvarande eller före detta EU-parlamentariker. Här blev det en mycket intim stämning då Röda korsets folkhögskolas auditorium sluttar brant. C:s stol stod tom eftersom Fredrick Federley aldrig dök upp. Det gjorde inte heller Bodil Ceballos (MP) men hon hade en ersättare i Pernilla Stålhammar. Hon, Jytte Guteland (S) och Jens Holm (V) var överens om det mesta. Det var istället Jenny Sonesson (FP) som stack ut och propagerade hårt för feminismen:

– Oavsett partitillhörighet, se till att skicka en kvinna till Bryssel, vi behöver mer feminism i Europaparlamentet. Jämställdheten är det mest effektiva medlet att bekämpa fattigdomen, sade Sonesson.

Annars var det Guteland (S) som hade en bra mycket säkrare framtoning i rättvise- och klimatfrågor än sitt moderparti. S som svarat synnerligen vacklande i Valkompassen; ömsom med alliansen, ömsom med oppositionen. Och i likhet med alliansen ofta med svävande svar som varken säger ja eller nej. I en sorts diffus mittfåra. Överlag var det V, MP och Fi som svarat mest i linje med GRN. M hade ”bottennappet” – enligt Lars Igeland som sammanställt frågor och svar – som ”sämsta parti”.

Till skillnad från Göteborg så släppte moderatorn Johan Hassel, europaexpert vid tankesmedjan Global Utmaning, in publiken på ett helt annat sätt i Skärholmen. Matilda från Färnebo folkhögskola frågade om gruvallokering och -expropriering. Perla på besök från Paraguay ville ha svar på Sveriges syn på GMO-dominerade sojaodlingar i Sydamerika. Och Lars från GRN jämförde partirepresentanternas svar med Valkompassens. Roligast var när alla sju räckte upp handen, som ett ja, på frågor som det visade sig att tre till fyra moderpartier svarat nej på.

Som avslutning på heldagen ställdes klotterplank (helt i strid med Stockholms ”nolltolerans”) upp på Skärholmstorget så unga och gamla fick spreja fria budskap om rasism och fördomar, fred och jämlikhet under banderollen ”Global Rättvisa mot rasism!”

Text: Rikard Rehnbergh

Foto: Josefine Höijer

Ni kan själva gå in och göra den och se var ni står politiskt och hur partierna svarat: http://www.globalrattvisa.nu/valkompassen/

Återpublicerat från Miljömagasinet →

Publicerat i Global Rättvisa Nu, I media, Stockholm, Turnén, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , , , , , , , .

Turnéfinal i Stockholm 17-18 maj

TURNÉFINAL! PROGRAM LÖRDAG 17 MAJPROGRAM SÖNDAG 18 MAJ

Turnéfinal med inspiration, seminarier, politikerutfrågning, fest och manifestation!

Turnéfinal med inspiration, seminarier, politikerutfrågning, fest och manifestation!

∼ ✰∽ PROGRAM 17-18 MAJ ∼ ✰∽

LÖRDAG 17 MAJ

Plats 10:00 – 17:00: Röda Korsets folkhögskola, Skärholmen

Affisch_VRN_Sthlm17maj

10:00 – Huset öppnar, kaffe, mingel

11:00 -12:00 Öppningsceremoni samlingsrummet TORGET: Öppet rum och projekttorg. Upp till kamp! (kulturpolitisk folkrörelse) samling och rapporter från Välj Rättvisa Nu-turnén.

12:00 – 12:40 Pass 1

 • Hållbar utveckling i Uganda och Sverige, Hanna och Emma från Röda Korsets folkhögskola, SAL 1.
 • Halvera utsläppen för Klimaträttvisa. Klimataktion, Jordens Vänner, SAL 2
 • En hållbar och flexibel äldreomsorg. Regiana från Röda Korsets folkhögskola, SAL 4
 • Rättvis handel eller frihandelsavtal, Kerstin Edqvist, SAL 3
 • Matsuveränitet, kampen om fröer del 1: paneldiskussion med bl a gäst från Paraguay. Latinamerikagrupperna, Via Campesina stödgrupp. SAL 5
 • Antirasism! En workshop med Axelina och Julia, Färnebo. SAL 6
 • Tre filmer! Dubbelpass 12 – 13.30 BION
  Go Straight Home! film om kamp mot kvinnoförtryck i Bangladesh, Svalorna Indien/Bangladesh
  Fundación Proyecto Pereyra, en organisation i Argentina, Framtidsjorden
  Din osynliga granne. Film av Hanna, Röda Korsets folkhögskola
 • We’re Not Broke! Film om kampen mot skatteflykt och skatteparadis. Attac, TEATERN Dubbelpass 12:00 – 13:30

12:45 – 13:30 Pass 2

 • Gruvkampen fortsätter, Fältbiologerna, Färnebo miljörättvisa-kurs, SAL 1
 • Klimatriksdagen 2014, folkets röst i klimatfrågan, Annika Elmqvist, SAL 2
 • Stoppa Förbifarten! Skyltverkstad och Kampanjmobilisering. Nätverket Stoppa Förbifarten, SAL 3.
 • Buen Vivir – det goda livet. Kasha och Rogelio, SAL 4
 • Matsuveränitet, kampen om fröer, del 2: Latinamerikagrupperna, Via Campesina Stödgrupp m fl. SAL 5
 • En reserapport från Västbanken, Palestina, Gunilla Fallqvist från Ekum. följeslagarprogrammet. SAL 6

13:30 – 14:00 Pausmingel

14:00 – 16:00 EU-DEBATT

https://www.facebook.com/events/785974938088951/
Medverkande: Representanter från Riksdagspartierna
– Bodil Ceballos Miljöpartiet, Riksdagsledamot, EU-kandidat
– Fredrick Federley Centerpartiet, Riksdagsledamot, EU-kandidat
– Jytte Guteland Socialdemokraterna, fd SSU-ordförande, EU-kandidat
– Jens Holm Vänsterpartiet, Riksdagsledamot, fd. EU-parlamentariker
– Ulrik Nilsson Moderaterna, Riksdagsledamot, utrikesutskottet
– Desiree Pethrus Kristdemokraterna, Riksdagsledamot, utrikesutskottet, EU-nämnden
– Jenny Sonesson Folkpartiet, Pol. sakkunnig, EU-kandidat

Debatten leds av Johan Hassel som är europaexpert vid tankesmedjan Global Utmaning.

16:00 Öppet rum, samlingsrummet TORGET: Uppsamling av turnéns och dagens intryck, i grupp och gemensamt samtal

17.00 Avslutningscermoni
Antirasistisk kollektiv konstaktion ute på Skärholmens Torg

FINALFEST PÅ KVÄLLEN 17 MAJ

https://www.facebook.com/events/638073792942297/
När: 17 maj kl 18:30
Vart: Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 (Buss 2 mot Sofia från Slussen)
Scenprogram, buffé och bar. Ta med kontanter!
Kom och fira med oss att Välj Rättvisa Nu! -turnéen har nått Stockholm! Vi peppar inför gruvdemo på söndag och dansar med fantastiska artister:
▶ Christopher Eriksson http://smgatumusikanter.se/sm2014/christopher-eriksson/

▶ Ruth Alice

▶ Lindh

▶ Mamma Dunder

▶ Lex-Sarah http://makten.bandcamp.com/track/gotland-bl-der

▶ Bora Serbulent

▶ ZardOz

SÖNDAG 18 MAJ

STOPPA GRUVBOOMEN!

https://www.facebook.com/events/1378786135736269/
Fältbiologerna bjuder in till demonstration, kl 10.00. Samling Sergels Torg.

VÄLJ RÄTTVISA NU – manifestation, turnéfinal

Samling 14.30 Vid Norra Bantorget
Avmarsch; ca kl 15.15. Demonstration till Humlegården.
Möte och Kulturpicnic i Humlegården ca kl 16.
Medverkande: Rriot Samba, Välj Rättvisa Nu-turnén m fl. Ta med fika!
https://www.facebook.com/events/711972012182821/

Affisch_VRN_Sthlm18maj

ARRANGÖRER: Välj Rättvisa Nu-turnén, Jordens Vänner, Latinamerikagrupperna, Svalorna Indien Bangladesh, Attac Sverige, Framtidsjorden, Klimataktion, Ledarskapskursen RK Folkhögskola Skärholmen.

Publicerat i Stockholm, Turnén. Nyckelord: , , , , , , .

För gröna jobb och rättvis omställning – temablock på Välfärd & framtid

Helgen 15-16 mars är flera av organisationerna i Global Rättvisa Nu med och arrangerar seminarier under konferesen Välfärd och framtid på ABF-huset i Stockholm:

Temablock: Nordiskt folkrörelseinitiativ för gröna jobb och rättvis omställning

Vi står inför sammanvävda kriser; klimathot, finanskollapser, massarbetslöshet och sociala klyftor. Endast nya allianser mellan de stora sociala rörelserna i vårt välfärdssamhälle, som fack och boenderörelser, och miljö- och gräsrotsrörelser kan mobilisera för en rättvis och demokratisk omställning av samhället. Arrangerat av Attac, Jordens Vänner, Klimataktion.
Temablocket är en del av konferensen Välfärd och framtid. För hela programmet: valfardskonferensen.wordpress.com

Program lördag 15 mars

10.00-11.00 Gemensam invigning, plenum, (Z-salen)
Kjersti Barsok, vice ordf LO Oslo
Kjell Rautio, LO:s välfärdsutredare
Helena Frisk, ordf Verdandi
Dorothea Härlin, Berlin Water Table, Attac Germany

11.30-13.00 Seminarier

1. Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet (Z-salen)

Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.
Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH
Martin Viredius, Transportarbetarförbundet
Rikard Warlenius, Humanekolog Lunds Universitet
Thorsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin
Samtalsledare: Lars Igeland
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

2. Ställ om bostadspolitiken – för klimatet, social rättvisa och bostäder åt alla (Erlander)

Marknadshärjningarna på bostadsmarknaden leder till segregation, ökad hemlöshet, utarmning av förorterna och finansiell instabilitet. Bostäderna behöver rustas och energieffektiviseras. Boinflytandet behöver öka. Motkrafter samlas för att vända utvecklingen.
Medverkande: En idéverkstad med deltagare från Jordens Vänner, Klimataktion, Kvinnors byggforum, JagVillHaBostad.Nu, Lokala hyresgästföreningar, m fl lokala förorts-rörelser.
Samtalsledare: Ellie Cijvat och Hanna Borglund
Arrangörer: Jordens Vänner

13.15-14.15 Plenum: Eurokrisen – orsaker, konsekvenser, lösningar (Z-salen)

Alexandra Pascalidou och Kajsa Ekis-Ekman kommer utifrån sina böcker ”Kaos – ett grekiskt krislexikon” och ”Skulden” prata om krisen i Europa.
Samtalsledare: Hanna Stenström
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och Klimataktion

14.30-16.00 Seminarier

Förena klimatkampen med den sociala kampen för arbete och social rättvisa (Z-salen)

Under förra seklet drev de stora sociala rörelserna på för utveckling av demokrati, arbetsrätt och välfärd, men inför den väv av kriser som nu utmanar samhället i grunden har de varit ganska tysta. Men frön börjar gro och nya rörelser märks internationellt. Hur kan vi i Norden mobilisera tillräckligt, snabbt, tillräckligt brett, och tillräckligt kraftfullt?
Medverkande: Asbjørn Wahl, For velferdsstaten Norge, Lars Henriksson, Metallarbetare, författare, Clara Lindblom, Förbundsstyrelseledamot Hyresgästföreningen, Lina Hjorth, Klimataktion
Samtalsledare: Tord Björk
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion,

Program söndag 16 mars

(konferensens program börjar kl 10)

12.00-13.00 Plenum: Nordisk folkrörelsesamverkan för gröna jobb och rättvis klimatomställning plenum (Z-salen)

Ett panelsamtal om förutsättningar, möjligheter och konkreta steg på vägen till en ny politik för rättvis omställning i Norden.
Medverkande: Daniel Suhonen, den fackliga tankesmedjan Katalys, Kjersti Barsok, vice ordförande LO Oslo, Hans-Henrik Samuelsson, Klimaforum Danmark, och Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Samtalsledare: Torbjörn Vennström
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Klimaforum Danmark

13.15-15.00 Seminarier – Hur går vi vidare?

Rättvis omställning och valåret 2014. Mobilisering för framtidstro (Erlander och Branting)

Hur går vi vidare? Ett deltagaraktivt samtalsforum där vi vill utveckla konkreta steg för nationell och nordisk mobilisering.
Anders Olesen, Byggfacket Köpenhamn, inleder med danska erfarenheter och ett danskt initiativ.
Samtalsledare: Torbjörn Vennström och Ellie Cijvat
Arrangör: Jordens Vänner och Klimataktion

15.15-16.00 Plenum: Vi har råd med välfärd (Z-salen)

Johan Ehrenberg, ETC.
Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

Affisch välfärdskonferens_858x1200

Publicerat i Stockholm. Nyckelord: , , , , , , , .

Möten inför Välj Rättvisa Nu i Stockholm, Malmö, Uppsala & Luleå!

Nu växer planerna för turnén Välj Rättvisa Nu fram, som kommer rulla från slutet av april till mitten av maj. Välkommen till något av de möten som görs närmaste tiden för att planera turnéns lokala stopp:

Luleå 9 februari →

Stockholm 12 februari →

Malmö 12 februari →

Uppsala 13 februari →

Sprid gärna inbjudan!

Så här låter det när Stockholm bjuder in:

Riksturnén Välj Rättvisa Nu i Stockholm!

Vi bjuder in till:

Lokal idéstuga: Onsdag 12 februari kl 18.30
Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm.

Turnén Välj Rättvisa Nu startar i Malmö och Luleå den 26-27 april.

Den 17-18 maj avslutas turnén i Stockholm. Det är veckan innan EU-valet den 25 maj.

Vi ska tillsammans skapa en stark avslutning som samtidigt blir en inspiration till fortsatt arbeta för Social rättvisa och klimatomställning som fokusfrågor fram till valet i september 2014.

Anmäl gärna ditt deltagande till: tv [at] tvennstrom.se

Vi vill utveckla idéer och aktiviteter som handlar om Stockholm men också vår roll i de globala framtidsfrågorna. Vi vill lyfta teman som: Att minska vårt globala fotavtryck; Att satsa på kollektivtrafiken och stoppa förbifarten; Att skapa social rättvisa och hållbarhet i bostadspolitiken, Att göra staden till en antirasistisk och solidarisk oas; Att bryta segregationen; Att odla urbant.

Vi planerar en livaktig temadag och kväll i Skärholmen den 17 maj, det blir Film, Projekttorg, Rättvise-mingel, EU-debatt och allt vad vi gör det till. Den 18/5 blir det manifestationer ute på stan! Kom med dina idéer!

Med kampanjen Välj Rättvisa Nu! vill nätverket Global Rättvisa nu prata om stora och viktiga framtidsfrågor, och höja blicken från plånboken. Vi behöver en politik mot de ökade klyftorna och för jämlikhet – och vi behöver en politik för klimatomställning. Bland annat!

Planen är en turné med stopp över hela landet från slutet av april till mitten av maj – och en digital valkompass för att tydliggöra hur partierna står i globala rättvisefrågor, klimatfrågor och en rad andra sakpolitiska frågor.

Kampanjens plattform:

Ja till solidaritet och rättvisa – Nej till ökade klyftor och främlingsfientlighet

Ja till gröna meningsfulla jobb – Nej till kortsiktig exploatering av natur och människa

Ja till ökad demokrati och folkligt inflytande – Nej till att göra miljö och välfärd till handelsvaror

Läs mer på: www.globalrattvisa.nu

Organisationer som hittills ställt sig bakom plattformen:

Attac Sverige, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Föreningen Västsahara, Glokala Folkhögskolan, Jordens Vänner, Klimataktion, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i Luleå, MST Stödgrupp, Nätverket för ett fritt Västsahara, RåFILM, Svalorna Indien Bangladesh, Via Campesina Stödgrupp Sverige, Svensk-Kubanska föreningen, Watch it!

Fler är välkomna att ansluta sig!

Publicerat i Luleå, Malmö, Stockholm, Turnén, Uppsala, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , , , , , , , , .

One Comment

 1. Pingback: Global Rättvisa Nu! Lund | Svalorna

Kommentera