Om Global Rättvisa Nu

Under 2014 genomförs två viktiga val. EU-valet 25 maj och det svenska valet 14 september. Därför turnerar vi folkrörelser och folkbildare runt om i Sverige för rättvisa – här hemma i Sverige och i världen, och för en klimatomställning som ger oss framtiden tillbaka.

Vi, i kampanjen Välj rättvisa nu! vill att valet i Sverige ska handla om viktiga stora frågor. Vi vill tillsammans med dig, dina grannar, våra vänner, familjemedlemmar och våra politiker diskutera frågor som:

  • Hur skapar vi en solidarisk och rättvis värld?
  • Hur skapar vi ett solidariskt och rättvist Sverige?
  • På vilket sätt vill ni bidra till ett Sverige utan rasism?
  • Hur blir Sverige ett framgångsland när det gäller att ställa om i miljö- & klimatfrågan?
  • Hur skapar vi meningsfulla jobb som inte exploaterar natur och människor?
  • På vilket sätt kan vi öka människors demokratiska inflytande och minska de ekonomiska klyftorna?

Vi vet att människor i Sverige bryr sig om de här viktiga framtidsfrågor. Vi tror också att det spelar roll för hur vi röstar. Vi vill dock inte reduceras till enbart väljare en gång vart fjärde år då vi hänvisas till att rösta på det parti som ger oss mest i plånboken. Vi är medborgare som vill ta en aktiv del i samhällsdebatten men också jobba konkret för vare en del i att lösa frågorna ovan.

Vill du vara med?

Häng på Välj rättvisa nu!

Hur startade det?

Inför riksdagsvalet 2010 bildade vi – ett antal organisationer i solidaritets- och miljörörelsen och folkhögskolor – en gemensam kampanj för att sätta klimatet och de globala rättvisefrågorna på agendan i valrörelsen.

Logga GlobalRättvisaNu för webbKampanjens teman var:

  1. Klimatet
  2. Global Rättvisa
  3. Handel, naturresurser och mänskliga rättigheter
  4. Sveriges politik för internationellt utvecklingssamarbete

Kampanjen samlade namn, ordnade politiker hearings och arrangerade den gemensamma folkbildningssatsningen Inspiration världen. Sedan 2010 har Global rättvisa fortsatt sitt gemensamma kampanjarbete.

Om kampanjen 2011

Under 2011 koncentrerade nätverket Global Rättvisa på klimatet och delvis handelsavtal. Året rivstartades med att vi den 13 januari 2011 – efter 100 dagar med den nya regeringen – överlämnade namninsamlingen för en hållbar och rättvis värld till regeringen. 6407 personer skrev under namninsamlingen. Läs om överlämnandet här. I samband med överlämnandet anordnades även paneldebatten ”Gynnar EU:s handelspolitik världens fattiga?”. Läs om debatten här. Vi skrev samma dag en debattartikel i Göteborgs-posten. Några veckor senare replikeradevi på DN-debatt inför fyra ministrars resa till World Economic Forum i Davos.

I april 2011 startade nätverket en namninsamling för klimaträttvisa: Uppmuntra våra politiker att agera för ett bindande, ambitiöst och rättvist klimatavtal under klimattoppmötet i Durban, Sydafrika, i december 2011. Vi arrangerade även en ”Budkavle och dikter för klimatet”. Över 7500 personer skrev under namninsamlingen och ett femtital klimatdikter skrevs. Allt överlämnades till statssekreterare Anders Flanking, samma dag som svenska frivilligorganisationer hade ett möte med miljöminister Lena Ek inför klimattoppmötet i Durban. Läs här om överlämnandet av namninsamlingen tillregeringen. Klimatdikterna fick Lena Ek med sig som kvällslitteratur på sin resa till Sydafrika.

Budkavel ”Det finns ingen plan(et) B- rättvis omställning nu”
Inför Rio+20 lyfte vi fram kritiken från folkrörelser mot att regeringar och storföretag för en politik som leder till ökad miljöförstöring och växande sociala klyftor.

Mer info kommer om Global Rättvisa Nu:s tidigare verksamhet.

Nätverket Global Rättvisa Nu består av:

Afrikagrupperna, Attac, Bona folkhögskola, Brödet och Fiskarna, Casa Peru, Colombianätverket, Emmaus Stockholm, Emmaus Björkå, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Glokala folkhögskolan, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Föreningen Jakobsbergs folkhögskola, Föreningen Medveten Konsumtion, Föreningen Västsahara, Hands off Venezuela, Imagenes del Sur/Bilder från Söder, Interfem – feministisk och antirasistisk tankesmedja och resurscenter, Kollektivet Vita Hästen, Kvarnby folkhögskola, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i Jönköping, Latinamerikakommittén i Luleå, Jordens Vänner, MST stödgrupp, Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Nätverket för ett fritt Västsahara, Praktisk Solidaritet, Resocal (nätverk med tolv latinamerikanska föreningar), Sjöviks folkhögskola, Skeppsholmens folkhögskola, Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svensk-Kubanska Föreningen, Sörängens folkhögskola i Nässjö

Delar av nätverket har ställt sig bakom kampanjen Välj Rättvisa Nu inför EU- och riksdagsvalet 2014 – de finns presenterade här

Kommentera