Miljökompass inför valrörelsen

Under Välj Rättvisa Nu-turnén ägde två partiutfrågningar rum i Göteborg respektive Stockholm. Rikard Rehnbergh var på båda platserna och rapporterar därifrån. Artikeln ursprungligen publicerad i Miljömagasinet 21, 23 maj 2014.
Mest slående var hur alliansens representanter anpassade svaren efter publiken. Ibland i strid med moderpartiets svar i Valkompassen som nätverket Global Rättvisa Nu (GRN) sammanställt inför kampanjturnén. Populistiskt kan tyckas.

IMG_6666

Debatt i Stockholm 17 maj 2014. Foto: Josefine Höijer

SD medverkade inte i någondera stad, vilket berodde lika mycket på arrangörernas ovilja som SD:s ointresse att delta i allmänna debatter och deras okunskap (jag minns dem under Miljöaktuellts partiutfrågning rörande klimatet i Almedalen för ett par år sedan och det blev en mycket pinsam tillställning för dess representant). SD ville inte heller medverka i Valkompassen, som låg till grund för själva utfrågningen.

I Göteborg bjöd Omställning Göteborg, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningens klimatgrupp in politiker, som sitter i kommunfullmäktige och/eller EU-parlamentet, från sju partier till Naturhistoriska museet.

Åtta politiker var på plats, två från MP, men tre var talet för dagen. Samhället brottas med tre stora kriser, som trots att de är tätt sammanlänkade med varandra oftast söker lösas var och en för sig med dåliga resultat: ekologisk (miljö och klimat), energimässig (peak oil och minskad tillgång på energi) och ekonomisk kris (finanskriser, skuldkriser och deflation).

Utifrån det ställdes frågor inom tre teman: klimat, resiliens (samhällets stresstålighet) och samarbete med ideell sektor och lokal omställningsrörelse.

De runt 50 i publiken delade ut blott tre applåder under de två timmarna: alla tre gick till V, som hävdar att det hör ihop: samhällssegregation, klimatkris och nyliberalism.

– Det som kändes mest stärkande var att applåderna kom när jag kritiserade kapitalismen, klassamhället och den borgerliga politiken, sade partirepresentanten Jöran Fagerlund (V) efteråt.

Många regionsspecifika frågor behandlades, som Göteborgs klimatmål, om de ska baseras eller inte på ett genomsnitt; de 212 åtgärderna i stadens miljöprogram, om att belysa och beräkna hushållens olika miljöbelastning efter inkomst; och den hett debatterade trängselskatten. V har avsatt pengar i riksdagsbudgeten för nolltaxa i kollektivtrafiken i två län.

Andra mer nationella frågeställningar var feminism, att välutbildade män har betydligt större möjligheter att höja sina löner genom ökad pendling än traditionellt kvinnodominerade yrken; och gentrifiering, att det kan finnas ett jämställdhetsproblem med regionförstoringen.

Det var först på slutet när Cecilia Magnusson (M) hävdade att de svenska nedsläppen minskar (som mest beror på att de ”flyttat” utomlands i form av utrikesresor och utlandsproduktion i globala Syd) som det hettade till något. Och då från publikens sida. En tämligen slät debatt.

I Skärholmen utanför Stockholm var det något fler åhörare men färre deltagare. Sju nuvarande eller före detta EU-parlamentariker. Här blev det en mycket intim stämning då Röda korsets folkhögskolas auditorium sluttar brant. C:s stol stod tom eftersom Fredrick Federley aldrig dök upp. Det gjorde inte heller Bodil Ceballos (MP) men hon hade en ersättare i Pernilla Stålhammar. Hon, Jytte Guteland (S) och Jens Holm (V) var överens om det mesta. Det var istället Jenny Sonesson (FP) som stack ut och propagerade hårt för feminismen:

– Oavsett partitillhörighet, se till att skicka en kvinna till Bryssel, vi behöver mer feminism i Europaparlamentet. Jämställdheten är det mest effektiva medlet att bekämpa fattigdomen, sade Sonesson.

Annars var det Guteland (S) som hade en bra mycket säkrare framtoning i rättvise- och klimatfrågor än sitt moderparti. S som svarat synnerligen vacklande i Valkompassen; ömsom med alliansen, ömsom med oppositionen. Och i likhet med alliansen ofta med svävande svar som varken säger ja eller nej. I en sorts diffus mittfåra. Överlag var det V, MP och Fi som svarat mest i linje med GRN. M hade ”bottennappet” – enligt Lars Igeland som sammanställt frågor och svar – som ”sämsta parti”.

Till skillnad från Göteborg så släppte moderatorn Johan Hassel, europaexpert vid tankesmedjan Global Utmaning, in publiken på ett helt annat sätt i Skärholmen. Matilda från Färnebo folkhögskola frågade om gruvallokering och -expropriering. Perla på besök från Paraguay ville ha svar på Sveriges syn på GMO-dominerade sojaodlingar i Sydamerika. Och Lars från GRN jämförde partirepresentanternas svar med Valkompassens. Roligast var när alla sju räckte upp handen, som ett ja, på frågor som det visade sig att tre till fyra moderpartier svarat nej på.

Som avslutning på heldagen ställdes klotterplank (helt i strid med Stockholms ”nolltolerans”) upp på Skärholmstorget så unga och gamla fick spreja fria budskap om rasism och fördomar, fred och jämlikhet under banderollen ”Global Rättvisa mot rasism!”

Text: Rikard Rehnbergh

Foto: Josefine Höijer

Ni kan själva gå in och göra den och se var ni står politiskt och hur partierna svarat: http://www.globalrattvisa.nu/valkompassen/

Återpublicerat från Miljömagasinet →

Publicerat i Global Rättvisa Nu, I media, Stockholm, Turnén, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , , , , , , , .

Kommentera