Glocal Development Talks!

20-23 september i Lund

Det är dags att prata allvar om utveckling!

I september kommer röster från Sydasien möta politiker, akademiker och organisationer i Sverige för fyra dagars samtal om hållbar utveckling, jämställdhet och biståndspolitik. Konferensen Glocal Development Talks! anordnas av Svalorna Indien Bangladesh den 20-23 september på Stadsbiblioteket och i AF-borgen i Lund.

Glocal Development Talks! innebär ett unikt tillfälle att möta gräsrotsorganisationer från Sydasien och Latinamerika och få ta del av de positiva effekter som biståndet får. Under konferensen hålls samtal om Sveriges Politik för Global Utveckling (PGU) och FN:s nya hållbarhetsmål, feministisk utrikespolitik och klimaträttvisa i relation till biståndspolitik och mänskliga rättigheter.

Utöver representanter från ett tiotal biståndsorganisationer i Sydasien och Latinamerika deltar:

Ulrika Modéer (Statssekreterare hos Isabella Lövin), Gudrun Schyman (F!), Hans Linde (V) och Bodil Valero fd. Ceballos (Mp), Naila Kabeer (London School of Economics and Political Science), Stina Hansson (Göteborgs Universitet), Cecilia Jonsson (Linnéuniversitet), Åsa Eldén (Sida), True Schedvin (Sida), Peter Sörbom (CONCORD), Emilia Aho (Forum Syd) m fl.

Glocal Development Talks! arrangeras i samarbete med Framtidsjorden, FIAN Sverige, Lund University Centre for Sustainability Studies, Latinamerikagrupperna, Lunds Kommun, Region Skåne samt Klimatsamverkan Skåne.

Läs mer på svalorna.org →
Facebook-event →

DEVELOPMENT-TALK-logo-n-text1

Publicerat i Lund. Nyckelord: , , , , , , , .

Kommentera