För gröna jobb och rättvis omställning – temablock på Välfärd & framtid

Helgen 15-16 mars är flera av organisationerna i Global Rättvisa Nu med och arrangerar seminarier under konferesen Välfärd och framtid på ABF-huset i Stockholm:

Temablock: Nordiskt folkrörelseinitiativ för gröna jobb och rättvis omställning

Vi står inför sammanvävda kriser; klimathot, finanskollapser, massarbetslöshet och sociala klyftor. Endast nya allianser mellan de stora sociala rörelserna i vårt välfärdssamhälle, som fack och boenderörelser, och miljö- och gräsrotsrörelser kan mobilisera för en rättvis och demokratisk omställning av samhället. Arrangerat av Attac, Jordens Vänner, Klimataktion.
Temablocket är en del av konferensen Välfärd och framtid. För hela programmet: valfardskonferensen.wordpress.com

Program lördag 15 mars

10.00-11.00 Gemensam invigning, plenum, (Z-salen)
Kjersti Barsok, vice ordf LO Oslo
Kjell Rautio, LO:s välfärdsutredare
Helena Frisk, ordf Verdandi
Dorothea Härlin, Berlin Water Table, Attac Germany

11.30-13.00 Seminarier

1. Grön omställning för jobb och välfärd – en valfråga värd namnet (Z-salen)

Samhällshoten är grundläggande men gapet mellan de problem vi står inför och de frågor som hamnar på den politiska dagordningen tycks öka. Hur utvecklar vi en ny kollektiv förståelse av vad som behöver göras? Några röster om makt, ekonomi och behovet av nya modeller.
Medverkande: Staffan Laestadius, professor i industriell utveckling, KTH
Martin Viredius, Transportarbetarförbundet
Rikard Warlenius, Humanekolog Lunds Universitet
Thorsten Laxvik, Småbrukare och medlem av Nipakademin
Samtalsledare: Lars Igeland
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Attac

2. Ställ om bostadspolitiken – för klimatet, social rättvisa och bostäder åt alla (Erlander)

Marknadshärjningarna på bostadsmarknaden leder till segregation, ökad hemlöshet, utarmning av förorterna och finansiell instabilitet. Bostäderna behöver rustas och energieffektiviseras. Boinflytandet behöver öka. Motkrafter samlas för att vända utvecklingen.
Medverkande: En idéverkstad med deltagare från Jordens Vänner, Klimataktion, Kvinnors byggforum, JagVillHaBostad.Nu, Lokala hyresgästföreningar, m fl lokala förorts-rörelser.
Samtalsledare: Ellie Cijvat och Hanna Borglund
Arrangörer: Jordens Vänner

13.15-14.15 Plenum: Eurokrisen – orsaker, konsekvenser, lösningar (Z-salen)

Alexandra Pascalidou och Kajsa Ekis-Ekman kommer utifrån sina böcker ”Kaos – ett grekiskt krislexikon” och ”Skulden” prata om krisen i Europa.
Samtalsledare: Hanna Stenström
Arrangörer: Nätverket för Gemensam Välfärd och Klimataktion

14.30-16.00 Seminarier

Förena klimatkampen med den sociala kampen för arbete och social rättvisa (Z-salen)

Under förra seklet drev de stora sociala rörelserna på för utveckling av demokrati, arbetsrätt och välfärd, men inför den väv av kriser som nu utmanar samhället i grunden har de varit ganska tysta. Men frön börjar gro och nya rörelser märks internationellt. Hur kan vi i Norden mobilisera tillräckligt, snabbt, tillräckligt brett, och tillräckligt kraftfullt?
Medverkande: Asbjørn Wahl, For velferdsstaten Norge, Lars Henriksson, Metallarbetare, författare, Clara Lindblom, Förbundsstyrelseledamot Hyresgästföreningen, Lina Hjorth, Klimataktion
Samtalsledare: Tord Björk
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion,

Program söndag 16 mars

(konferensens program börjar kl 10)

12.00-13.00 Plenum: Nordisk folkrörelsesamverkan för gröna jobb och rättvis klimatomställning plenum (Z-salen)

Ett panelsamtal om förutsättningar, möjligheter och konkreta steg på vägen till en ny politik för rättvis omställning i Norden.
Medverkande: Daniel Suhonen, den fackliga tankesmedjan Katalys, Kjersti Barsok, vice ordförande LO Oslo, Hans-Henrik Samuelsson, Klimaforum Danmark, och Ellie Cijvat, Jordens Vänner
Samtalsledare: Torbjörn Vennström
Arrangörer: Jordens Vänner, Klimataktion, Klimaforum Danmark

13.15-15.00 Seminarier – Hur går vi vidare?

Rättvis omställning och valåret 2014. Mobilisering för framtidstro (Erlander och Branting)

Hur går vi vidare? Ett deltagaraktivt samtalsforum där vi vill utveckla konkreta steg för nationell och nordisk mobilisering.
Anders Olesen, Byggfacket Köpenhamn, inleder med danska erfarenheter och ett danskt initiativ.
Samtalsledare: Torbjörn Vennström och Ellie Cijvat
Arrangör: Jordens Vänner och Klimataktion

15.15-16.00 Plenum: Vi har råd med välfärd (Z-salen)

Johan Ehrenberg, ETC.
Arrangör: Nätverket för Gemensam Välfärd

Affisch välfärdskonferens_858x1200

Publicerat i Stockholm. Nyckelord: , , , , , , , .

Kommentera