Debattartikel: ”En kraftfull klimatpolitik är absolut nödvändig”

Sverige behöver ledare som antar utmaningen att halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod och som förmår mobilisera befolkningen i en rättvis och snabb omställning av hela samhället, skriver flera miljö­organisationer.

screen_debatt_klimat_etc

Klimatforskningens budskap har hittills fått dåligt genomslag i svensk klimatpolitik. I en granskning, utförd av tankesmedjan Cogito, avslöjas det stora gapet mellan politisk retorik och faktiska åtgärder som präglat klimatpolitiken under alliansens åtta år vid makten. Frågan är nu om partierna inför framtiden tar intryck av vetenskapens allt tydligare varningar. Vi, ett antal miljö- och solidaritetsorganisationer, presenterar därför en valkompass där vi jämfört riksdagspartiernas syn på bland annat klimatfrågan.

En viktig bakgrund är de nya klimatrapporterna från FN där det slås fast att:
• Människans utsläpp av växthusgaser från fossila ­bränslen, matproduktion och skogsskövling orsakar en farlig global uppvärmning.
• Vi riskerar katastrofala konsekvenser till nästa sekelskifte där livsmedelsförsörjningen hotas, och hundratals miljoner människor kan behöva söka nya boplatser.
• Mycket kraftfulla politiska åtgärder måste komma igång nu för att vi ska kunna undvika de mest allvarliga klimatförändringarna.

Vår undersökning visar att fyra partier – C, FP, MP och V – stöder en mycket ambitiös målsättning om att den globala medeltemperaturen inte ska öka mer än 1,5 grader jämfört med förindustriell tid. Men Folkpartiet och Centern behöver, om de menar allvar, höja sina ambitioner betydligt vad gäller hur mycket och hur snabbt utsläppen av växthus­gaser ska minska. Endast Vänster­partiets förslag om minskningar på drygt 50 procent fram till 2020 är i närheten av vad som krävs av rika länder för att ha en chans att nå 1,5 gradersmålet.

Vad gäller vissa tunga klimat­åtgärder, som satsningar på ett transportsnålt samhälle och global koldioxidskatt, finns öppningar för breda överenskommelser, eftersom såväl Folk­partiet som de rödgröna partierna förespråkar detta.
Däremot skiljer sig blocken åt ifråga om möjligheten för rika länder att kvitta sina egna utsläpp mot klimatinvesteringar i andra länder. De rödgröna partierna säger nej medan alliansen godkänner ett sådant sätt att räkna. Frågan kan ha stor betydelse för om Sverige internationellt framstår som en röst för en rättvis fördelning av ansvar och bördor i klimat­politiken.
De rödgröna partierna vill också med statliga insatser energi­effektivisera våra bostäder och lokaler. Allianspartierna däremot motsätter sig ett ökat statligt ansvarstagande inom det område som orsakar de största utsläppen av klimatgaser i Sverige – vårt boende.

Det är bara MP och V som är beredda att vidta politiska åtgärder för bryta den ständigt ökande konsumtionen av industriellt producerat kött – en stor klimatbov idag.
Inget av blocken är dock inbördes överens om när och hur vår energiproduktion ska bli helt förnybar. C och MP tycks där ha de högsta ambitionerna. Därmed riskerar en strategisk fråga för omställningen till en fossilfri ekonomi att bli dragen i långbänk. Med en passiv regering riskerar Sverige att hamna på efterkälken internationellt.
Vår undersökning visar att det finns klara skillnader mellan partierna i synen på klimatpolitiken medan det i vissa frågor finns möjlighet att söka uppgörelser över blockgränserna.
Men även de mest ambitiösa alternativen har en bit kvar. En kraftfull klimatpolitik är en absolut nödvändighet för nästa regering. Sverige ­behöver ledare som inför ett klimatperspektiv inom alla områden, som antar utmaningen att halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod, och som förmår mobilisera befolkningen i en rättvis och snabb omställning av hela samhället.

Ett sådant ledarskap skulle kunna sätta fart på de närmast avsomnade internationella klimatförhandlingarna, och ge liv åt den av alla omhuldade visionen om ett hållbart Sverige.

Ellie Cijvat
Ordförande Jordens Vänner

Pia Björstrand
Talesperson Klimataktion

Annelie Andersson
Ordförande Latinamerikagrupperna

Debattartikeln publicerades i Dagens ETC →

Publicerat i I media, Välj Rättvisa Nu!. Nyckelord: , , , .

Kommentera