Debatt i GP: Öppet mål för snabb klimatomställning

Flera av organisationerna i Global Rättvisa Nu skriver i GP:

Öppet mål för snabb klimatomställning

Det finns en bred majoritet i riksdagen för att AP-fonderna ska göra sig av med sina investeringar i fossila bränslen och i stället satsa mer på hållbara investeringar. Miljöpartiet kan bli garant för att detta snabbt genomförs, skriver bland andra Latinamerikagrupperna.

Miljöpartiet ansluter sig nu till pensionsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Det här skapar förutsättningar för att AP-fondernas regelverk kan få en tydligare miljöprofil. Tio dagar före valet skrev Åsa Romson på DN Debatt att AP-fonderna bör sälja av sina investeringar i fossila bränslen och i stället göra långsiktigt hållbara investeringar. Partiet har både tunga ekonomer och de flesta riksdagspartierna bakom sina krav.

Tunga finansaktörer förstår långsamt riskerna med en klimatkatastrof. Henry Paulson, tidigare vd för Goldman Sachs och före detta finansminister i USA, varnar för en klimatkrasch liknande den finanskrasch som drabbade världen 2008. Fjärde AP-fonden har slängt ut en del koldioxidbolag och före detta finansmarknadsminister Peter Norman kräver att AP-fonderna tar ett större ansvar i klimatfrågan. Det behövs.

Riskerar slukas av havet
Jordens medeltemperatur kommer vid seklets slut att vara mellan tre och fem grader högre än 1850 om ingen drastisk förändring sker, enligt FN:s klimatpanel. Hundratals miljoner människor kommer att drabbas av översvämningar och delar av jorden vara obeboelig om temperaturen tillåts stiga med fyra grader. I Sverige riskerar en stor del av Skåne och andra kustområden att slukas av havet. Mer än 23 000 byggnader kan hamna i vattnet, enligt länsstyrelsen i Skåne. Risken ökar för skogsbränder och översvämningar.

Det Internationella Energiorganet, IEA, menar att minst två tredjedelar av jordens kända fossila reserver måste lämnas kvar i marken om vi ska ha en rimlig chans att nå målet om att hålla den globala uppvärmningen under två grader. Ändå investerar AP-fonderna i 133 av världens 200 mest koldioxidintensiva kol-, olje- och gasföretag, visar en granskning av Världsnaturfonden.

Stort innehav i Chevron
Förutom utsläppen av växthusgaser orsakar fossilutvinningen ofta lokala miljöproblem. AP-fonderna har aktier värda 2,5 miljarder kronor i oljebolaget Chevron som lämnat efter sig 1 000 dammar med oljeslam i ecuadorianska Amazonas. Dessa läcker och förorenar dricksvattnet i området och så många som 1 400 människor kan ha dött till följd av utsläppen. 2011 dömdes Chevron att betala 60 miljarder kronor i skadestånd till de 30 000 drabbade – men företaget har vägrat att betala.

Utmaningarna är gigantiska och offentliga investeringar måste nu riktas mot förnybar energi och grön infrastruktur. Därför är det mycket glädjande att bland andra Moderaterna och Socialdemokraterna har reviderat sin syn på AP-fondernas investeringar. Sju av åtta riksdagspartier svarar nu att våra statliga pensionsfonder bör investeras i omställningen för att skapa hållbara och klimatneutrala samhällen. Det visar en partienkät, utförd av nätverket Global Rättvisa Nu. För två år sedan svarade bara tre partier – C, Fp och V – ja på en snarlik fråga.

Andra hoppfulla svar gavs på en partiutfrågning veckan före valet på ABF i Stockholm. Talespersoner för samtliga riksdagspartier utom SD samt FI, gjorde tummen upp på frågan om respekt för mänskliga rättigheter, miljö och internationella klimatmål ska vara ett grundläggande krav för AP-fondernas investeringar. Alla partier höll också med om att det innebär att AP-fonderna ska sluta göra placeringar i olja, kol och gas och att aktuella innehav bör säljas.

Starkt parlamentariskt stöd
Det finns alltså ett starkt parlamentariskt stöd för att fasa ut placeringarna i fossila bränslen och satsa mer på hållbara investeringar. Med Per Bolund som finansmarknadsminister och en trolig plats i riksdagens pensionsgrupp måste Miljöpartiet nu bli garant för att den revidering av AP-fondernas regelverk som riksdagen ska fatta beslut om innehåller tydliga riktlinjer om att vårt offentliga pensionskapital ska investeras med respekt för mänskliga rättigheter och miljö, samt bidra till den nödvändiga klimatomställningen. Sverige bör ta rygg på Norge som nyligen beslutade att deras oljefond ska bidra aktivt till klimatomställning.

Miljöpartiet förväntas ställa upp på grunderna i pensionsöverenskommelsen men att placera AP-fondernas kapital i miljöförstöring måste snarare tillhöra dess botten.

Annelie Andersson
ordförande Latinamerikagrupperna

August Nilsson
Attac Sveriges styrelse

Eddie Olsson
ordförande Jordens Vänner

Pia Björstrand
talesperson Klimataktion

Publicerat i I media. Nyckelord: , , , , , .

Kommentera