Vad gjorde nätverket GlobalRättvisa.Nu år 2011?

År 2011 rivstartades med att vi den 13 januari 2011 – efter 100 dagar med
den nya regeringen – överlämnade namninsamlingen för en hållbar och rättvis
värld till regeringen. 6407 personer skrev under namninsamlingen. Läs om överlämnandet här. I samband med överlämnandet anordnades även paneldebatten "Gynnar EU:s handelspolitik världens fattiga?". Läs om debatten här. Vi skrev samma dag en debattartikel i Göteborgs-posten. Några veckor senare replikeradevi på DN-debatt inför fyra ministrars resa till World Economic Forum i Davos.

I april 2011 startade nätverket en namninsamling för klimaträttvisa: Uppmuntra våra politiker att agera för ett bindande, ambitiöst och rättvist klimatavtal under klimattoppmötet i Durban, Sydafrika, i december 2011. Vi arrangerade även en "Budkavle och dikter för klimatet". Över 7500 personer skrev under
namninsamlingen och ett femtital klimatdikter skrevs. Allt överlämnades till
statssekreterare Anders Flanking, samma dag som svenska frivilligorganisationer
hade ett möte med miljöminister Lena Ek inför klimattoppmötet i Durban. Läs här om överlämnandet av namninsamlingen tillregeringen. Klimatdikterna fick Lena Ek med sig som kvällslitteratur på sin resa till Sydafrika.

Namninsamlingen har funnits med på ett mycket stort antal seminarier och
torgmöten över hela landet (åtminstone ett 20-tal föreningar och folkhögskolor
har aktivt arbetat med namninsamlingen, och flera privata initiativ har tagit
också), och under Latinamerikagruppernas sommarturné på svenska festivaler
samlades ett par tusen namn in. 1800 av 7500 har skrivit på via hemsidan
globalrattvisa.nu. Ordet klimaträttvisa nämns i fyra riksdagsmotioner som lades
under allmänna motionsperioden i oktober 2011, två från S och två från V, samt
i en interpellation inför toppmötet i Durban. MPs språkrör använder sig av
begreppet klimaträttvisa i en riksdagsdebatt med Annie Lööf i oktober, och
lägger två motioner som lyfter Sveriges och EU:s klimatskuld till
utvecklingsländer.

I augusti 2011 lanserade vi en kommunundersökningom lokal klimatpolitik. I den uppger nästan hälften av de granskade kommunerna att de kommunala verksamheternas energiförbrukning har minskat mellan 2007 och 2010. Däremot vet inte 45 procent av de 182 svarande kommunerna om energiförbrukningen
minskat eller ökat, vilket tyder på bristande engagemang och kan innebära att åtgärder för minskad klimatpåverkan uteblir.

Undersökningen visar också att tre av fyra kommuner saknar en strategi för att minska utsläppen av växthusgaser från offentlig matkonsumtion, trots att en femtedel av de svenska utsläppen kommer från jordbruket. I nästan alla län publicerade vi en länsspecifik debattartikel och ett stort antal nyhetsartiklar om undersökningens resultat
skrevs över hela landet. Kommunundersökningen gjorde att vi på flera håll i
landet fick igång en diskussion om energiförbrukning och klimatsmart upphandling.

I bl a DagenSamhälle debatterar vi mot att finansminister Anders Borg öppnat för att sälja Sveriges överskott av utsläppsrätter, vilket skulle betyda att upp till
70 miljoner ton växthusgaser som vi tillsammans – bl a privatpersoner och
kommuner – har gjort för att bespara jordens atmosfär kan släppas ut av något
annat land. GlobalRättvisa.Nu följde upp frågan på mötet med Lena Ek där vi
uppmuntrade miljöministern att gå ut med beskedet att Sverige inte tänker sälja
sitt överskott av utsläppsrätter under toppmötet i Durban i syfte att sända en
positiv signal om att Sverige tänker ta ansvar för klimatet. Just det gjorde
sen Lena Ek i Durban (fast tyvärr under förbehållet att andra länder gör
likadant).

På INSPIRATION VÄRLDEN den 15 oktober 2011 hölls årets internationella forum i Stockholm med fler än 20 seminarier, debatter och filmvisningar, bl a levererade meteorolog Pär Holmgren vetenskapligt koncisa frågor till fyra av riksdagens tyngsta miljöpolitiker. Därtill har ett 20-tal seminarier, föreläsningar och workshops hållits med olika perspektiv på klimaträttvisa.

En annan fråga som lyfts genom flera debattartiklar under året är behovet av
nya finansieringsmetoder för klimatinsatser och fattigdomsbekämpning, bl a har
vi fokuserat på en skatt för finansiella transaktioner. De rödgröna partierna
har hörts debattera och ta initiativ för en sådan, och såväl EU-parlamentet (där
även EU-parlamentariker från två högerpartier stödde förslaget) och
EU-kommissionen har nu lagt förslag på det. En skatt på finansiella
transaktioner har debatterats i riksdagen vid ett flertal tillfällen under
senaste året, och en motion förespråkar en Tobinskatt.

Här finns många av nätverkets debattartiklar och pressmeddelanden.

Här finns en beskrivning av resultat av GlobalRättvisa.Nu:s verksamhet
valåret 2010.


Utvärderings-, strategi- och planeringsmöte
Den 4 februari 2012 har vi ett längre nätverksmöte i Stockholm för att med utgångspunkt i gjorda erfarenheter se vilka strategier och teman vi bör jobba vidare med närmaste åren. Den 12 februari hålls ett nätverketsmöte i Göteborg. Vill din förening gå med i nätverket GlobalRättvisa.Nu eller delta i nätverksträffarna, hör av dig till Pontus Björkman, pontus [dot] bjorkman [at] latinamerikagrupperna [dot] se.