Pressmeddelanden från GR.nu

År 2011 rivstartades med att vi den 13 januari 2011 – efter 100 dagar med
den nya regeringen – överlämnade namninsamlingen för en hållbar och rättvis

Publiceringsdatum: 
2011/10/21


´
Mänskligheten
slog världsrekord 2010. Aldrig någonsin har vi
lyckats fylla atmosfären med lika mycket koldioxid som under förra året (enligt
internationella energimyndigheten IEA). Det är inte så konstigt. Enligt IEA:s

Publiceringsdatum: 
2011/03/08

 

Med rösterna 360 mot 299 vann idag förslaget om att införa en finansiell transaktionsskatt i Europa. Omröstningen markerar EU-parlamentets ståndpunkt och EU-kommissionen uppmanas att fortast möjligt komma med ett lagstiftningsförslag om att införa en Tobinskatt på EU-nivå.


Gynnar EU:s och Sveriges handelspolitik världens fattiga? Efter hundra dagar med den nya regeringen bjöd GlobalRättvisa.Nu in till debatt. Slutsatsen blev entydig – Sveriges handelspolitik är full av motsägelser.


Exakt hundra dagar efter regeringstillträdet lämnade GlobalRättvisa.Nu över sin namninsamling till regeringen. Mer än 6000 personer hade skrivit under förslaget på fyra konkreta åtgärder för en mer rättvis och hållbar värld.