Miljö-kompassen; Vad tycker du och vad tycker partierna om internationell miljöpolitik?

Vår Miljökompass hjälper dig att hitta vilket riksdagsparti som står dig närmast i globala miljöfrågor. Svara på Ja/Nej-frågorna nedan och jämför sedan dina åsikter med riksdagspartiernas.

Dessa 14 frågor är ett urval ur en större enkät som genomfördes i mars 2012. I juni 2012 kommer vi att redovisa hela enkäten inklusive partiernas kommentarer till sina svar på de olika frågorna. Fyll i din mejladress längst ner om du vill få ett e-post när vi publicerar hela undersökningen.

I många länder anklagas företag för verksamhet som påverkar den lokala miljön och lokalbefolkningens rättigheter och livsvillkor negativt. Då många företag idag har en omsättning större än många länders BNP, blir maktbalansen skev.