Kampanj 2012

Rio+20

Kom med i budkavlen...
"Det finns ingen plan(et) B
- rättvis omställning nu"

I hela världen engagerar sig människor, föreningar och politiker för att få igång den rättvisa omställning som måste till för att vi ska klara de globala utmaningarna. Tillsammans kan vi se till att FN-mötet för hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Rio+20, även blir till en nödvändig nystart i Sverige för en utveckling som är socialt och miljömässigt hållbar. Är du eller din förening/folkhögskola intresserad av att engagera dig/sig i de globala miljö- och rättvisefrågorna, kom med och bli en del av budkavlen!

Bakgrund
United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), även känd som Rio-konferensen var en FN-konferens som hölls i Rio de Janeiro, Brasilien, 1992. Konferensens syfte var att framställa riktlinjer inom miljö och hållbar utveckling. Vid konferensen deltog 178 länder, varav 118 hade skickat sina högsta regeringsföreträdare, och tiotusentals deltagare från folkrörelser. Rio-konferensen resulterade i Klimatkonventionen, Konventionen om biologisk mångfald, Riodeklarationen, Agenda 21 och Skogsprinciperna.

I år hålls FN:s miljökonferens mellan den 20 och 22 juni 2012 i Rio de Janeiro. Mötet är en uppföljning av mötet 1992 och kallas därför Rio+20 (tjugo år senare). Samtidigt arrangerar folkrörelser från hela världen ett alternativt möte med fokus på mänskliga rättigheter och miljörättvisa. FN:s första stora miljömöte hölls i Stockholm 1972. Syftet med Rio+20 är att ta upp nya utmaningar, följa upp framsteg i förhållande till internationellt överenskomna avtal och anta nya politiska åtaganden kring hållbar utveckling. Mer information om konferensen finns på den officiella webbsidan http://www.uncsd2012.org/rio20/ och de sociala rörelsernas forum http://cupuladospovos.org.br/en/ samt http://www.rio20.net/.

Folkrörelsers syn på Rio+20
Inför Rio+20 finns en växande kritik från folkrörelser mot att regeringar och storföretag för en politik som leder till ökad miljöförstöring och växande sociala klyftor. Att klimatutsläppen förra året ökade procentuellt sett mer än BNP-ökningen är ett tydligt exempel. Trots att den förda politiken har visat få positiva resultat framställs marknadsmekanismer som den viktigaste vägen att lösa de miljömässiga och sociala kriserna både i Sverige och internationellt. I vissa fall drivs den idén så långt att bindande internationella avtal för hållbar utveckling sätts åt sidan till förmån för illusioner om att en marknad, med transnationella företag vars mål är så hög vinst som möjligt, blir det viktigaste styrmedlet. Folkrörelser över hela världen är därför kritiska till att grön ekonomi är ett huvudtema för Rio+20, något som Sverige och EU verkat för. Här har folkrörelser och alla miljö- och rättviseengagerade människor en viktig systemkritisk utmaning att anta, i arbetet för mänskliga rättigheter och en rättvis miljömässig och social omställning av samhället.

Starkare nätverk för miljörättvisa och omställning
En viktig del i processen är att vi som vill miljörättvisa, omställning och internationell solidaritet - hittar fram till varandra. Vi vill bidra till att stärka internationella, nationella och lokala nätverk.

Appell för global och lokal omställning
Vi har tagit fram ett nationellt upprop inför Rio+20, som var och en kan skriva på. Aktiva föreningar och skolor i en stad eller region kan kombinera de nationella förslagen med några lokala miljökrav. Tanken är att stimulera diskussioner men också göra budkavlen mer intressant. Kraven kan handla om aktuella lokala frågor så som kritik mot nya vägar, kommunens upphandlingspolicy för miljö- och rättvisemärkt, förslag på en ny cykelpolitik, satsningar på förnyelsebara energikällor osv. Vi tänker oss att politiker och föreningar skriver under lokala upprop, som publiceras i lokala tidningar och att alla upprop sedan samlas ihop av samordningsgruppen och överlämnas till regeringen inför toppmötet i Rio de Janeiro.

Budkavle för rättvis omställning
Vad innebär folkrörelsernas kritik av marknaden som lösningen på de globala miljökriserna och deras förslag på global rättvisa och rättvis omställning? Är dessa förenliga med de internationella miljökonventionerna och Agenda 21:s vägledning för svenska kommuner och landsting? Vi som sluter upp bakom budkavlen vill tillsammans öka kunskapen om folkrörelsernas förslag kring de miljömässiga utmaningarna och lokalt miljöarbete i en global kontext. Men vi vill också bidra till att synliggöra utmaningar i det lokala miljöarbetet, och bidra till att politiker och föreningar tar konkreta initiativ i omställningsarbetet (motioner, medborgarförslag etc). Det här vill vi göra bland annat genom konferenser och seminarier runt om i landet under våren.

Vi bjuder in gäster från folkrörelser i utvecklingsländer som kan bidra med erfarenheter om hur klimatförändringarna och Sveriges/EU:s konsumtion och handelspolitik påverkar småbrukare, ursprungsfolk och lokalbefolkning samt för att ge omställningsinspiration genom exempel från Syd.

Konferenserna/seminariernas innehåll och upplägg kommer att skifta på olika platser beroende på intressen och ambitionsnivå hos de som arrangerar. Man kan ju också välja att göra något helt annat, en manifestation, en fest eller flashmob etc.

Ett möjligt ramverk för konferens eller ett seminarium
1. Presentationer av folkrörelsers förslag för rättvis omställning och kritik av marknadsmekanismer och avreglering som främsta vägen i miljöarbetet samt de internationella miljökonventionerna, den kommunala miljöplanen där konferensen genomförs och hur svensk konsumtion/intressen påverkar klimat, miljö och människor i utvecklingsländer
2. Fokus på exempelvis energi, trafik, naturbruk, offentlig upphandling av livsmedel och andra konsumtionsvaror i syfte att diskutera kreativa lösningar och öka ambitionsnivån i miljöpolitiken utifrån internationella konventioner.
3. Panelsamtal med folkrörelser och kommunens politiker i syfte att flytta fram miljöpolitikens gränser.

Planerade aktiviteter under våren
12 april - Miljögruppen Svalorna Indien Bangladeh, ABC och
Powershift Sweden anordnar ett seminarium på Gloablen i Kommandanthuset Malmö Museer om Ecologic Footprints in a global perspective- From Sweden to India.
14 april - 22 april - Gävle Social Forum
13 - 15 april - Naturbrukskonferens, Ockelbo
17 april - Josefine Höijer förläser om temat Rio +20
17 april - Småbrukarnas internationella dag
18 april - Latinamerikagruppernas lokalgrupp Uppsala anordnar föreläsningen Grön ekonomi, hot eller lösning – RIO+20 processen
18-19 april - Färnebo folkhögskola och Jordens Vänner deltar på Framtidsveckan i Gävleborg
21 april - Alternativkonferens om Rio+20 i Stockholm
23 - 25 April - Deltagande på regeringskonferens Stockholm + 40, manifestation
2 maj - Tre författare diskuterar "Ekologisk och ekonomisk kollaps? Tillväxt eller omställning? Kubas omställning, myt eller verklighet?" inom ramen för Globala rättvisekampanjen på ABF-huset, Sveavägen 41, kl 18
18 - 20 maj -
Fira, Stå emot, Ställ om för MiljöRättvisa, Internationell Konferens, Göteborg.
5 juni - Världsmiljödagen - manifestationer och seminarier på många platser i Sverige

Aktiviteter planeras också på ett tiotal andra orter.

Kommun- och partienkäter
Vi har även gjort en enkät med riksdagspartierna om deras syn på de globala miljöutmaningarna.
Här finns klimatkompassen, där man kan jämföra sina egna åsikter om klimatpolitik med riksdagspartierna.

Resurser
Olika riksföreningars och folkhögskolors engagemang och stöd och föreläsare, metod-, kommunikations- och pressmaterial om Rio+20 och budkaveln, internationella gäster, en mindre fond man kan söka bidrag från för att göra en konferens/seminarium. Varje lokal arrangörsgrupp får vara beredd att stå för huvuddelen av ev kostnader för lokal, talare, fika/lunch för sin konferens/seminarium.

Vilka är vi?

Nätverket Global Rättvis Nu består av:
Afrikagrupperna, Attac, Bona folkhögskola, Brödet och Fiskarna, Casa Peru, Colombianätverket, Emmaus Stockholm, Emmaus Björkå, Emmaus Gävleborgs Biståndsgrupp, Glokala folkhögskolan, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Föreningen Jakobsbergs folkhögskola, Föreningen Medveten Konsumtion, Föreningen Västsahara, Hands off Venezuela, Imagenes del Sur/Bilder från Söder, Interfem – feministisk och antirasistisk tankesmedja och resurscenter, Kollektivet Vita Hästen, Kvarnby folkhögskola, Latinamerikagrupperna, Latinamerikakommittén i Jönköping, Latinamerikakommittén i Luleå, Miljöförbundet Jordens Vänner, MST stödgrupp, Nordens folkhögskola Biskops-Arnö, Nätverket för ett fritt Västsahara, Praktisk Solidaritet, Resocal (nätverk med tolv latinamerikanska föreningar), Sjöviks folkhögskola, Skeppsholmens folkhögskola, Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svensk-Kubanska Föreningen, Sörängens folkhögskola i Nässjö

Dessa föreningar står bakom budkavlen "Det finns ingen plan(et) B - rättvis omställning nu" (fler ansluter sig löpande)
Afrikagrupperna, Attac, Biskops-Arnö Folkhögskola, Colombianätverket, Emmaus Stockholm, Emmaus Björkå, FIAN Sverige, Framtidsjorden, Färnebo folkhögskola, Föreningen för Rehabilitering i Utvecklingsländer (FRU), Föreningen Glokala folkhögskolan, Föreningen Medveten Konsumtion, Föreningen Västsahara, Gröna kvinnor, Heroes of the day, Imagenes del Sur/Bilder från Söder, Jakobsbergs folkhögskola, Jordens Vänner, Klimataktion, Klimaforum (Danmark), Klimax, Kvarnby Folkhögskola, Köttfri måndag, Latinamerikagrupperna, Latinamerikagrupperna Uppsala, Latinamerikakommittén i Jönköping, Latinamerikakommittén i Luleå, MST vänner, Norsk Klimatnettverk, Power Shift Sverige, Solidaritetskommittén vid Jakobsbergs folkhögskola, Studiefrämjandet, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna, Svalorna Indien Bangladesh, Svalorna Latinamerika, Svensk-kubanska föreningen, Svensk mat- & miljöinformation (SMMI), Sörängen folkhögskola i Nässjö

Vill din förening eller folkhögskola vara med i budkavlen eller få mer information, kontakta:

Annelie Andersson, kampanjansvarig, Latinamerikagrupperna annelie [dot] andersson [at] latinamerikagrupperna [dot] se
Tfn 08-55 69 75 38

Josefine Höijer, folkbildningssamordnare, Latinamerikagrupperna josefine [dot] hoijer [at] latinamerikagrupperna [dot] se
Tfn 08-55 69 75 37

Rikard Rehnbergh, kampanjansvarig Klimataktion rikard [dot] rehnbergh [at] klimataktion [dot] se
Tfn 076-3401467

BilagaStorlek
Logga GlobalRättvisaNu för webb.jpg39.15 kB
Banner_Det finns ingen planet B.JPG38.7 kB
Logga GlobalRättvisaNu för tryck (eps)778.01 kB
Logga Valkompassen för webb (jpg)39.41 kB
Logga Valkompassen för tryck (eps)772.12 kB
Metodkitt paneldebatter.doc41 kB
Logga GlobalRattvisa Liggande (jpg)79.42 kB
Pressmeddelande - Münchenbryggeriet måndag: Demonstration för och presskonferens om den globala miljön och klimaträttvisa534.13 kB
Program - Det finns ingen Planet B-21 april.pdf474.22 kB
Não existe um planeta B - português.pdf260.32 kB
No hay plan (eta) B - español.pdf435.08 kB
Rio+20_Namninsamling_2012_Color_High-1.pdf1.03 MB
Rio+20_Namninsamling_2012_Color_Low.pdf679.07 kB