GlobalRättvisa.Nu läser klimatdikter för regeringen och överlämnar upprop om klimaträttvisa som 7519 personer skrivit på

Publiceringsdatum: 
2011/11/24

Igår, fem dagar före att klimattoppmötet börjar i Sydafrika,träffade nätverket www.globalrattvisa.nu regeringen för att läsa klimatdikter och överlämna namnen på de 7519 personerna som skrivit under uppropet för klimaträttvisa och för ett bindande och ambitiöst klimatavtal.

Anders Flanking Statssekreterare© ,Elisabeth Strand(klimataktion), Franciso Contreras,Maria Parfält,Andrea Sandgren,Sörängen Fotograf: Amanda C. WatsonAnders Flanking Statssekreterare© ,Elisabeth Strand(klimataktion), Franciso Contreras,Maria Parfält,Andrea Sandgren,Sörängen Fotograf: Amanda C. Watson

Under slutspurten av kampanjen sjösattes "Budkavel och dikter för klimatet", där alla som vill kunde bidra med klimatdikter till miljöminister Lena Ek. Rikard Rehnbergh från Klimax läste Love Johanssons klimatdikt för statssekreteraren Anders Flanking, samtidigt som Elisabeth Strand (Klimaktion), Francisco Contreras (Latinamerikagrupperna), Maria Parfält och Andrea Sandgren(kursdeltagare på Sörängens folkhögskola) överlämnade namninsamlingen.

- Ert opinionsarbete är oerhört viktigt, sa Anders Flanking. Risken är överhängande att miljöfrågan kommer i skymundan i den ekonomiska krisen. Det är viktigt att vi får andra att se sambanden mellan miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Redan nu, vid 0,8 graders temperaturökning bedömer forskarna i nya FN-rapporten (IPCC) att klimatförändringarna med minst två tredje dels sannolikhet bidragit till att förvärra extrema väderförhållanden, och att denna påverkan på sikt kommer att öka. Extrema regnfall kommer i slutet av detta sekel vara fyra gånger vanligare än de är idag. Bland mycket annat visar detta att nuvarande 2-gradersmål är oerhört riskabelt, vilket FN:s klimatchef Christiana Figueres har gett uttryck för och även över 100 utvecklingsländer.

Centerpartiet svarade i GlobalRättvisa.Nu:s klimatenkät inför valet att man stödde ett mål om att hålla den globala uppvärmningen under + 1,5º C i jämförelse med förindustriell tid. Driver miljöminister Lena Ek© en skärpning av målet inom regeringen och inom EU, frågade representanterna för GlobalRättvisa.Nu.

- Vi har en hög svansföring, sa Anders Flanking, och det är viktigt att vi ser sanningen i vitögat. Jag menar att 2-gradersmålet inte är tillräckligt, att vi måste börja tala om 1,5 grader. Och öka tempot i politiken.
statssekreterare Anders Flanking© Fotograf: Amanda C.Watsonstatssekreterare Anders Flanking© Fotograf: Amanda C.Watson

Möte med miljöministern
När vi senare träffade miljöminister Lena EK är hon sprallig över den kvällslitteratur – kompendiet med klimatdikter – hon fått med sig till toppmötet i Durban. Hade Lena hunnit skaffa sig en favoritdikt? Kanske, spontant nämnde hon en rolig text som medieprogrammets andra ring på Kungsgårdsgymnasiet i Norrköping bidragit med:

"Alla fick se tigrarna förutom Rut
för de hann dö ut

Alla fick se isbjörnarna utom Kimma
för de orkade inte simma

Alla gav bidrag till WWF utom Frank
för han var pank"                                                              

Miljöministern hade avsatt en timme för ett samtal med svenska miljö- och klimatorganisationer. Pontus Björkman på Latinamerikagrupperna och samordnare av nätverket GlobalRättvisa.Nu, passade på att peppa Lena Ek:

- Det känns som om förväntningarna på klimattoppmötet är extremt lågt ställda i många delar av världen. Har du Lena funderat på hur du kan bidra till att vända det och skapa positiva spiraler i början av toppmötet? Det skulle till exempel kunna ge brett internationellt genklang om du som svensk miljöminister, helst tillsammans med andra miljöministrar i EU, tidigt i förhandlingarna går ut med några tydliga besked, där vi stödjer utvecklingsländernas positioner och tar tydligt ansvar för vår klimatskuld. Det kan handla om att stödja utvecklingsländernas krav på att höja ambitions nivån och att ansluta sig till 1,5 graders målet, eller att Sverige ger besked om att annullera sitt överskott avutsläppsrätter (AUU), så att inte andra länder kan släppa ut de växthusgaser som minskats i Sverige. Det skulle också kunna handla om finansieringsfrågorna. Att den svenska regeringen från och med nu ska tillföra nya klimatpengar, inte tulla på biståndsbudgeten om 1 % av BNI, som behövs för fattigdomsbekämpning, eller att Sverige och EU stödjer en skatt på finansiella transaktioner, där inkomsten uteslutande ska gå till klimatinsatser i utvecklingsländer. Planerar du några sådana konkreta utspel?

Miljöminister, Lena ek© Fotograf: Pontus BjörkmanMiljöminister, Lena ek© Fotograf: Pontus Björkman

- Ja, det är viktigt att vi tidigt börjar jobba med att skapa förtroende, svarade miljöminister Lena Ek. Några positiva budskap skulle kunna sätta tonen. Vi ska fundera på det, om det efter ett par dagar behövs en vitamininjektion.

Rikard Rehnbergh på Klimataktion, som varit drivande i kampanjen för klimaträttvisa, följde upp med en fråga:
- Det känns om det varit förgäves att fokusera så mycket på USA i förhandlingarna. Sverige borde alliera sig mycket mer med G77-länderna, och få med sig andra EU-länder på det. Vad tror du om det?

- Det är precis så vi funderar, svarade miljöministern. G77-länderna är en plattform där vi kan komma vidare. En andra fas av Kyotoprotokollet är viktig för utvecklingsländerna, då det finns överenskommelser där som redan är framförhandlade. Vi kan ju inte börja från noll igen.

Nätverket överlämnade också 9 skriftliga frågor om Sveriges klimatpolitik, som vi hoppas kunna publicera här när regeringen har svarat.

För mer information, kontakta
Pontus Björkman, pontus [dot] bjorkman [at] latinamerikagrupperna [dot] se, 073-7711850

Länkar, klimatdikter och högupplösta bilder
Här finns uppropet för klimaträttvisa som överlämnades.
Läs mer om nätverket här, www.globalrattvisa.nu

Alla klimatdikter finns bifogade i filen nedan. Högupplösta bilder nedan kan användas fritt (ange källa).

BilagaStorlek
Klimatrattvisa_Namninsamling_2011_Color_sept_high.pdf635.15 kB
Dikter_klimat_6.doc487 kB
BILD Anders Flanking_Elisabeth Strand_Franciso Contreras_Maria Parfält_Andrea Sandgren_Kursdeltagare Sörängen_Foto_AmandaCwatson..jpeg400.98 kB
BILD Anders Flanking_Foto_AmandaCwat.jpg3.27 MB
BILD Miljöminist_Lena Ek_Foto_PontusBjökman.JPG983.12 kB