EU-parlamentet röstade för en skatt på finansiella transaktioner och koldioxid

Publiceringsdatum: 
2011/03/08

 

Med rösterna 360 mot 299 vann idag förslaget om att införa en finansiell transaktionsskatt i Europa. Omröstningen markerar EU-parlamentets ståndpunkt och EU-kommissionen uppmanas att fortast möjligt komma med ett lagstiftningsförslag om att införa en Tobinskatt på EU-nivå. I förslaget finns även en paragraf som säger att EU inte ska vänta på en global överenskommelse – ifall den dröjer - utan att en avgift på finansiella transaktioner ska införas på europeisk nivå.

"Det här är en seger för folkrörelserna, och särskilt Attac", säger Francisco Contreras, ordförande för Latinamerikagrupperna. "Med Tobinskatten som finansieringsmekanism kan Europa ta ett steg mot en hållbar värld – med resurser nog att bekämpa klimatkris och fattigdom, och samtidigt stabilisera finansmarknaderna."

Tobinskatten ingår tillsammans med koldioxidskatt bland förslagen på flera innovativa skatteintäkter som röstades igenom i Europaparlamentet i dag. I förslaget ingår att intäkterna bör användas för att finansiera klimatåtgärder.

"Utvecklingsländerna behöver hundratals miljarder dollar per år för att kunna motverka och hantera klimatförändringarna", säger Francisco Contreras.  "Och varje kväll tvingas fortfarande en miljard barn, kvinnor och män att lägga sig hungriga."

En skatt på finansiella transaktioner kan generera närmare 200 miljarder euro inom EU.

"Nu är det viktigt att Sveriges regering stöttar den fortsatta processen för att införa en skatt på finansiella transaktioner och på koldioxid och verkar för att pengarna ska kanaliseras till utvecklingsländer", avslutar Francisco Contreras.

Läs Latinamerikagruppernas och Attac Sveriges debattartikel i Svenska Dagbladet (7 mars 2011) inför omröstningen

Läs Latinamerikagruppernas, Attac Sveriges och Emmaus Stockholms debattartikel i Aftonbladet (26 juni 2010) inför
G20-möte.

Notiser: Den globala rättviserörelsen

GlobalRättvisa.Nu genomförde en enkätunderrsökning, en namninsamling som över 6000 personer skrev under, åtta paneldebatter med riksdagspartierna och skrev 19 debattartiklar före valet. Här redovisar vi resultat utifrån namninsamlingens fyra krav:

Kravet på internationell skatt på växthusgaser


Gynnar EU:s och Sveriges handelspolitik världens fattiga? Efter hundra dagar med den nya regeringen bjöd GlobalRättvisa.Nu in till debatt. Slutsatsen blev entydig – Sveriges handelspolitik är full av motsägelser.


Gynnar EU:s och Sveriges handelspolitik världens fattiga? Efter hundra dagar med den nya regeringen bjöd GlobalRättvisa.Nu in till debatt. Slutsatsen blev entydig – Sveriges handelspolitik är full av motsägelser.