Kampanjen Global Rättvisa Nu

Det finns ingen plan(et) B – ställ om nu!

Nätverket GlobalRättvisa.Nu bildades 2010 för att samla den svenska miljö- och solidaritetsrörelsen. Tillsammans, i ett gemensamt folkbildnings- och opinionsarbete, vill vi främja en hållbar och rättvis värld, där allas mänskliga rättigheter garanteras. Ett 40-tal föreningar och folkhögskolor engagerar sig i nätverket.

Nästan en miljard människor, varav 70 procent flickor och kvinnor, går och lägger sig hungriga varje kväll. Det är fler människor än för 40 år sedan. Trots att vi exploaterar världens naturresurser i en rasande fart har vi inte lyckats minska antalet hungrande. Den orättvisa fördelningen av resurser och att vi förstör vår miljö är problem som hänger ihop. Om alla på jorden skulle konsumera som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva drygt 3 jordklot. Och medan de rika länderna har stått för 75 procent av utsläppen av växthusgaser, är det människor i fattiga länder som drabbas hårdast av konsekvenserna av den globala uppvärmningen.

Sverige och EU måste ta ansvar för sin miljö- och klimatskuld till utvecklingsländer. Pengarna finns, men den politiska viljan saknas. Den kan skapas om vi är många som uppmanar våra politiker att agera.

Nätverket GlobalRättvisa:nu kommer under 2012 att fokusera sitt engagemang på klimat- och miljörättvisa och rättvis handel. Inför FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio+20, i juni 2012 driver vi budkavlen ”Det finns ingen plan(et) B – rättvis omställning nu”.

Skriv på vårt upprop till svenska och europeiska beslutsfattare inför FN:s miljökonferens.

Vill din förening gå med i nätverket, hör av dig till Annelie Andersson, annelie [dot] andersson [at] latinamerikagrupperna [dot] se.


Dessa föreningar står bakom budkaveln (längst ner på sidan).