Välj Rättvisa Nu!

Turné 26 april - 18 maj 2014

Under 2014 genomförs två viktiga val. EU-­valet 25 maj och det svenska valet 14 september. Därför turnerar vi folkrörelser och folkbildare runt om i Sverige för rättvisa – här hemma i Sverige och i världen, och för en klimatomställning som ger oss framtiden tillbaka.

→ Hit kommer turnén

→ Det händer på turnén

Läs mer om de teman & utställningar som följer med på turnén.

Vill du eller din förening vara med?

Turnén under april-maj gör stopp i mer än 20 städer över Sverige, fler kan tillkomma där det finns intresse. Var med när turnén kommer till din ort! Kontakt →

Föreslå gärna för din förening eller nätverk att bli en av undertecknarna för Välj Rättvisa Nu!

Vi turnerar under parollerna:

  • Ja till solidaritet och rättvisa – Nej till ökade klyftor och främlingsfientlighet
  • Ja till gröna meningsfulla jobb – Nej till kortsiktig exploatering av natur och människa
  • Ja till ökad demokrati och folkligt inflytande – Nej till att göra miljö och välfärd till handelsvaror

Turnékarta - Välj Rättvisa Nu!

Nätverket Global Rättvisa Nu

Nätverket Global Rättvisa Nu vill främja en hållbar och rättvis värld, där allas mänskliga rättigheter garanteras. TIllsammans samlar nätverket runt 40 föreningar och folkhögskolor.

Läs mer om nätverket

Engagera dig!

Var med och höj volymen för global rättvisa!

Så engagerar du dig

Kontakt

Ta gärna kontakt med frågor eller förslag.

Kontakta

Instagram #rättvisanu